Pinup modeller

Pinup modeller

Hon är vacker, hon är charmig, passionerad och älskvärd. Hon är del av det fenomen vi idag kallar pinup modeller. För många associeras de med 50-talets glamour men pinup modeller har en mycket längre historia än så. Det hela började som en del av kvinnans frigörelse från mannen under slutet av 1800-talet när kvinnan med hjälp av cykeln kunde ta sig runt utan manlig eskort. Kvinnor, som tidigare ansetts vara mycket skira och hjälplösa, fick i och med detta en viss pondus vilket ledde till att kvinnan sågs som något att åtrå istället för en mans självklara ägodel i hemmet.

Pinup modeller, objektifiering?

De första pinup modellerna var del av en kalender med reklam från olika företag, innan kvinnorna avbildades hade kalendern trycks med bilder av George Washington men försäljningssiffrorna var låga. Det här kan ha varit den första insikten i att ”sex säljer” och att avbilda kvinnor som sensuella blev nu snabbt standard. Med böljande, blankt hår och långa ögonfransar samt ett varmt, flirtigt leende blev hon den ouppnåeliga drömkvinnan för många män. Pinup modeller som vi idag känner dem blev vanliga i Amerika under 1940-talet, som en slags uppmuntran för soldaterna att hålla modet uppe och fortsätta kämpa, för de vackra kvinnornas skull, de som väntade i hemstaden.

Pinup modeller, objekt eller feminister?

När Playboy först trycktes 1953 åkte all anständighet ut genom fönstret, kvinnan sågs inte längre som oskuldsfull och porträtterades inte som blygsam och anspråkslös utan som en sexuell varelse att lusta efter, och som lustar efter mannen. Det fanns inte längre några gränser för vad som var möjligt. Pinup modeller från tidigare årtionden var Hefners stora inspiration när han skapade Playboy magazine men i takt med att hans imperium växte minskade den klassiska pinup modellen i popularitet. Idén om den kärleksfulla, flirtiga granntjejen vars avbild sålts i mängder under krigstiden fick lämna plats för den nya, än mer sexuella versionen, och den oskuldsfulla pinuppan föll snart i glömska.

Samlarvärdet tar vid

Trender har en tendens att komma igen och detta är även fallet i pinup modellernas historia; efter nästan tre årtionden av naket och vågat börjar den stora publiken tröttna och se sig om efter något annat. 1978 får avbildningar av pinuppor ett samlarvärde och under 1980-1990-talen återtar de scenen i form av både utställningar av fotografier och i böcker. Några klassiska pinup modeller är Jayne Mansfield, Betty Page och även Marilyn Monroe anses av vissa höra till denna kategori, den mest kända nutida pinuppan är Dita Von Teese som banat väg för många andra kvinnor att följa i hennes fotspår.

Idag är pinup modeller del av det vi kallar populärkultur. De säljs inte bara som posters utan deras bilder reproduceras även på många andra sätt, till exempel som pins eller tryck på muggar. De är även populära som tatueringar. Även om pinup modellerna förlorat mycket av sin status som typiskt sexiga älskas de idag av både män och kvinnor. Världen bland pinup modellerna har alltid varit dominerad av kvinnor men det finns en nisch även för manliga pinuppor som kan porträtteras som allt från avklädda sjömän till mer komiska bilder av män i klassiskt kvinnliga pinup poser.

Pinuppan och feminism

Vad man än anser om pinup modeller kan man säkert säga att de varit avgörande för den moderna kvinnan. Idag representerar inte längre pinuppan en mans åtrå utan de anses stå för feministiska åsikter och den självständiga kvinnan vilket är just hur det hela började för över hundra år sedan. Pinup modeller är idag också populära i Rockabilly sammanhang och associeras flitigt med utställningar av amerikanska 50-tals bilar vilket har gjort pinup till en stil mer än en typ av utvikningsmodell. Även om pinuppor härstammar från en tid då kvinnor ännu var relativt förtryckta av män i hemmet är hon idag en symbol för femininitet och feminism som firar de kvinnliga formerna.